תקציר פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

עמ' 320 - דוגמה א'