תקציר עמ' 318 - ת. 15

מציאת תחום הגדרה של פונקצית חזקה עם מעריך רציונאלי ושל פונקציה עם שורשים