תקציר עמ' 318 - ת. 7

מציאת תחום הגדרה של פונקצית חזקה עם מעריך רציונאלי ושל פונקציה עם שורשים