תקציר עמ' 315 - ת. 26

חקירת פונקציה לוגריתמית מהסוג f(x)=logaX