תקציר עמ' 314 - ת. 24

חקירת פונקציה לוגריתמית מהסוג f(x)=logaX