תקציר עמ' 313 - ת. 12

מציאת שיעור ה-x של פונקציה מהסוג f(x)=logax ומציאת משוואת המשיק שלה