תקציר עמ' 311 - ת' 2

זיהוי הפונקציה על פי הגרף_פונקציות לוגריתמיות