תקציר עמ' 297 - ת. 29

חקירת פונקציה לוגריתמית עם פרמטרים