תקציר עמ' 17 - ת. 49

פתרון משוואות פשוטות עם מספרים מרוכבים