תקציר עמ' 55 - ת. 51

תרגיל בנושא סדרה הנדסית - משפט דה-מואבר