תקציר משפט דה-מואבר - סדרה הנדסית

חישוב איברים וסכומם בסדרה הנדסית, עמ' 53 - דוגמה ב'