תקציר עמ' 54 - ת. 43

חישוב חזקות בעזרת משפט דה-מואבר