תקציר משפט דה-מואבר

הוכחת המשפט, חישוב חזקות גבוהות של מספרים מרוכבים - עמ' 51 - 52 - דוגמה א'