תקציר עמ' 50 - ת. 64

בעיה גיאומטרית - המישור של גאוס