תקציר עמ' 49 - ת. 63

בעיה גיאומטרית - המישור של גאוס