תקציר עמ' 48 - ת. 57

בעיה גיאומטרית - המישור של גאוס