תקציר עמ' 45 - ת. 9

תרגיל בנושא צורות גיאומטריות החסומות במעגל