תקציר עמ' 44 - ת. 6

תרגיל בנושא צורות גיאומטריות החסומות במעגל