תקציר בעיות גיאומטריות במישור של גאוס

עמ' 43 - דוגמאות א' - ב'