תקציר עמ' 41 - ת. 56

תרגיל בנושא פעולות החשבון - המישור של גאוס