תקציר עמ' 41 - ת. 55

תרגיל בנושא פעולות החשבון - המישור של גאוס