תקציר עמ' 41 - ת. 54

תרגיל בנושא פעולות החשבון - המישור של גאוס