תקציר המעבר מהצגה אלגברית לקוטבית ולהיפך

עמ' 38 - דוגמה ד'