תקציר עמ' 40 - ת. 27

חישוב מכפלה של מספרים מרוכבים