תקציר חיבור וחיסור מספרים מרוכבים במישור של גאוס

חיבור וחיסור מספרים מרוכבים בצורה גרפית