תקציר נקודות קיצון מוחלטות של פונקציות לוגריתמיות

מציאת נקודות קיצון מוחלטות של פונקציה הכוללת lnx, עמ' 303 - דוגמה