תקציר עמ' 297 - ת. 27

חקירת פונקציה הכוללת פונקציה לוגריתמית עם פרמטרים