תקציר עמ' 295 - ת. 23

חקירת פונקציה הכוללת פונקציה לוגריתמית עם פרמטרים