תקציר אסימפטוטות אנכיות - פונקציות לוגריתמיות

האסימפטוטה האנכית של הפונקציה f(x)=lnx, עמ' 290 - דוגמה א'