תקציר עמ' 289 - ת. 29

תחומי עלייה וירידה של פונקציה לוגריתמית