תקציר עמ' 289 - ת. 27

תחומי עלייה וירידה של פונקציה לוגריתמית