תקציר עלייה וירידה של פונקציות לוגריתמיות

עלייה וירידה בנקודה ובתחום, עמ' 286 - דוגמה