תקציר נקודות קיצון של פונקציה לוגריתמית

מציאת נקודות קיצון של פונקציה הכוללת פונקציה לוגריתמית, עמ' 282 - דוגמה