תקציר עמ' 278 - ת. 13

מציאת נקודת השקה ומשוואת משיק בעזרת פונקציה ושיפוע של משיק לגרף הפונקציה