תקציר משיק - פונקציות לוגריתמיות

מציאת משוואת משיק לגרף פונקציה הכוללת פונקציה לוגריתמית, עמ' 277 - דוגמאות א' - ב'