תקציר עמ' 276 - ת. 32

מציאת תחום הגדרה של פונקציה לוגריתמית ונגזרתה