תקציר הנגזרת - פונקציות לוגירתמיות

הנגזרת של הפונקציה הלוגריתמית f(x)=lnx