פתרון משוואות לוגריתמיות עם lnx, עמ' 272 - דוגמה, עמ' 273 - ת. 12