תקציר עמ' 267 - ת. 11

נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים ומציאת משוואת משיק לפונקציה מהסוג f(x)=ax