נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים ומציאת משוואת משיק לפונקציה מהסוג f(x)=ax