תקציר נגזרת הפונקציה f(x)=ax ושימושיה

לוגריתם טבעי, עמ' 266 - דוגמה