תקציר עמ' 264 - ת. 2

זיהוי פונקציה מעריכית על פי הגרף