תקציר עמ' 260 - ת. 17

תרגיל חזרה בנושא חקירת פונקציה מעריכית