תקציר נקודות קיצון מוחלטות - פונקציות מעריכיות

מימום מוחלט, מקסימום מוחלט, עמ' 254 - דוגמה א'