תקציר עמ' 248 - ת. 37

חקירת פונקציה מעריכית עם פרמטרים