תקציר חקירת פונקציה - פונקציות מעריכיות - המשך

עמ' 243 - דוגמה ב'