תקציר עמ' 246 - ת. 18

חקירת פונקציה מעריכית כאשר הגרף לא נתון