תקציר עמ' 245 - ת. 3

חקירת פונקציה מעריכית כאשר הגרף נתון