תקציר חקירת פונקציה - פונקציות מעריכיות

חקירת פונקציה הכוללת פונקציה מעריכית, עמ' 242 - דוגמה א'