תקציר אסימפוטוטות אנכיות לצירים - פונקציות מעריכיות

עמ' 240 - דוגמה ג'