תקציר אסימפטוטות אופקיות - פונקציות מעריכיות

עמ' 240 - דוגמה ב'